Vad är brott?

Vad är brott?

Brott är en handling som strider mot lagen och kan således leda till straff för förövaren – dvs den som begår den icke tillåtna handlingen. Brott anses ofta ha skadlig inverkan på andra personer, som i rättsliga fall kallas målsägande och i informella sammanhang kallas för brottsoffer. De flesta brotten anges i brottsbalken men även i särskild lagstiftning som t. ex trafikbrottslagen och narkotikalagen.

Den centrala straffrättsliga lagen i Sverige är brottsbalken. I brottsbalken (1 kap. 1 §) definieras ett brott så här:

Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller annan lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet.”

Vad är brott? Nedan listas vanliga typer av brott som vi sedermera kommer beskriva närmare.

  • Sexualbrott
  • Våldsbrott
  • Stöld

Vad är sexualbrott?

Sexuella brott är sexuella handlingar som sker utan samtycke mellan två eller fler personer, där en person tvingar en annan person till en oönskad sexuell samvaro. Sexuella brott kan innefatta våld eller hot men gör inte med nödvändighet det. Sexuella brott varierar mellan allt från sexuellt ofredande till våldtäkt.

Det är vanligt förekommande att män är förövare inom ramen för sexuell brottslighet. Män begår i huvudsak sexuell brottslighet mot kvinnor men män kan även begå sexuell brottslighet mot män. Kvinnor begår mer sällan sexuell brottslighet men sexuell brottslighet där kvinnan är förövare förekommer, både mot andra kvinnor men också män.

Läs mer om sexualbrott i vår artikel här.

Våldsbrott

Våldsbrott kan innebära till exempel misshandel eller till och med mord. Våldsbrott är dock vanliga i samband med olika typer av annan brottslighet som stöld, sexuellt våld eller utpressning. Våldsbrott är när en eller flera personer utsätter en annan eller flera andra personer för fysisk skada av någon sort.

Fakta om brott: Våldsbrott är dessvärre ett vanligt typ av brott, dels för att det ofta förstärker eller möjliggör andra typer av brottslighet och dels för att våld är vanligt förekommande i många olika sammanhang. Våldsbrott kan begås i relationer, mellan två för varandra okända människor, i hemmet och i offentligheten.

Stöld

Stöld kan innebära mindre grova brott som till exempel cykelstöld eller andra materiella ting. Det kan till exempel ske i kombination med inbrott där någon tar sig in på någon annans egendom för att kunna begå stöld. Vanliga typer av stölder sker i offentligheten och kan inkludera våld eller hot om våld.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.