Genrebild våldtäktsoffer. Foto: Freepik

Markant ökning av fällande domar i våldtäktsmål

Sedan den nya lagen om våldtäkt – samtyckeslagen – infördes 2018 har antalet åtal och fällande domar för våldtäkt ökat markant. Det visar Brottsförebyggande rådets genomgång av samtliga domar i tingsrätt avseende våldtäkt mot kvinnor under 2019.

Brå har gått igenom samtliga tingsrättsdomar om våldtäkt mot kvinnor under år 2019. Genomgången visar att antalet anmälningar om våldtäkt som leder till en fällande dom har ökat mycket kraftigt efter lagändringarna 2018. Statistiken för 2017 visar 190 fällande domar. För 2019 slutade siffran på 333 fällande domar. Det är en ökning med 75 procent.

− Det tyder på att lagändringarna har fått större effekt än vad många trodde. Vår genomgång visar tydligt att nya typer av övergrepp nu åtalas och fälls som våldtäkt. Att sådana händelser nu går till åtal kan bidra till att personer som blivit utsatta i mindre utsträckning tar på sig skulden för det som hänt, säger Stina Holmberg forsknings- och utredningsråd på Brå i ett pressmeddelande.

Få fällande domar avsåg oaktsam våldtäkt

Även om Brå kan se en kraftig ökning av fällande domar för våldtäkt visar samtidigt deras genomgång att få av de fällande domarna avsåg det nya brottet oaktsam våldtäkt. Brå menar att det finns gränsdragningsproblem i tingsrätterna när lagen ska tillämpas, särskilt när oaktsam våldtäkt är aktuellt.

− Vi har sett svårigheter när det gäller att avgöra både hur långt det straffbara området sträcker sig och vad som ska ses som uppsåt respektive grov oaktsamhet. Dessa tillämpningsproblem riskerar att äventyra rättssäkerheten. Det är därför viktigt att det kommer fler vägledande avgöranden i högre instanser. Det som framförallt behöver klargöras är vad som ska ses som ett uttryck för frivillighet och när ett sådant går att bortse från, säger Stina Holmberg.

Fakta om samtyckeslagen

Sedan den 1 juli 2018 bygger den svenska våldtäktslagstiftningen på att det alltid måste finnas samtycke till den sexuella samvaron – dvs frivillighet. Det innebär att det är avsaknad av frivillighet som är det ”nya” i lagstiftningen. Är det inte frivilligt är det alltså olagligt. Det kan jämföras med tidigare lag då kravet för våldtäkt i stor del ”endast” byggde på att det skulle ha förekommit hot, våld eller att den utsatte var i en särskilt utsatt situation.

Oaktsam våldtäkt som också införts i lagen innebär att en person kan dömas för våldtäkt även om personen inte hade för avsikt att våldta den utsatta personen. Avgörande är i stället om personen varit grovt oaktsam avseende om den andre personen deltagit frivilligt – med samtycke – eller ej.

Läs mer om sexualbrott här.

Källa

Brå – rapport: Den nya samtyckeslagen i praktiken

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.