Brottsbalken

Brottsbalken är en lag i Sverige och den mest centrala lagstiftningen när det gäller straffrätt. Brottsbalken trädde i kraft i Sverige den 1 januari 1965. Balken anger vilka gärningar som inte är tillåtna – alltså brottsliga – och vilket straff som ska följa om man begår en brottslig gärning.

Den här lagen, alltså brottsbalken, är uppdelad på tre avdelningar:

  • Första avdelningen som berör allmänna bestämmelser,
  • Andra avdelningen som räknar upp och anger de olika brotten,
  • Tredje avdelningen som innehåller regler om straff (påföljder) som man kan dömas till för de olika brotten.

Även om brottsbalken är den mest centrala lagen när det kommer till brott och straff finns det även annan lagstiftning i Sverige som innehåller regler om vad som är brottsligt. Exempel på sådana lagar och speciallagstiftning är:

  • Miljöbalken (MB) – miljöbrott,
  • Narkotikastrafflagen – narkotikabrott,
  • Alkohollagen – lagning av alkohol,
  • Lag om straff för vissa trafikbrott (TBL) – trafikbrott.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.